Facebook

Sözlük

perhaps

adverb

Türkçe'si belki, muhtemelen
Tür adverb
Örnek Cümle
One can train most animals, perhaps all, to behave in a certain way by using a method called conditioning.
Pek çok hayvanın, belki de hepsinin, davranışları, koşullandırma adı verilen bir eğitim yöntemiyle değiştirilebilir.