Facebook

Sözlük

perhaps

adverb

Türkçe'si belki, muhtemelen
Tür adverb
Örnek Cümle
Speeches are perhaps the most common method of communication that is employed world over to relay messages to an audience of any capacity.
Konuşma, belki de dünya üzerinde her hangi bir yetenekteki dinleyiciye mesaj iletmek için kullanılan en yaygın iletişim metodudur.