Facebook

Sözlük

period

noun

Türkçe'si süre, dönem
Tür noun
Örnek Cümle
Adolescence is a crucial period forbone development, and the requirement for calcium reaches its peak during these years.
Ergenlik, kemik gelişimi için çok önemli bir dönemdir ve bu yıllarda kalsiyum gereksinimi doruk noktasına ulaşır.