Facebook

Sözlük

period

noun

Türkçe'sisüre, dönem
Türnoun
Örnek Cümle
The function of a thermostat is to maintain a constant temperature over a period of time.
Termostatın fonksiyonu ısıyı bir süre sabit tutmaktır.

Alternatif öneriler:

periodicperiodicalperiodically