Facebook

Sözlük

permanent

adjective

Türkçe'si kalıcı
Tür adjective
Örnek Cümle
All the proposals put forward at the conference were a long way from bringing permanent solutions to the region’s problems.
Konferansta ileri sürülen önerilerin tümü, bölgenin sorunlarına kalıcı çözümler getirmekten çok uzak.