Facebook

Sözlük

permanent

adjective

Türkçe'si kalıcı
Tür adjective
Örnek Cümle
At a UN conference held in Rome in July 1998, an agreement was reached to set up a permanent international criminal court to try individuals accused of war crimes and crimes against humanity.
Temmuz 1998'de Roma'da yapılan bir BM konferansında, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlarla itham edilen kişileri yargılamak amacıyla bir uluslararası daimi ceza mahkemesinin kurulması için anlaşmaya varıldı.