Facebook

Sözlük

permanent

adjective

Türkçe'sikalıcı
Türadjective
Örnek Cümle
The prospects of a permanent peace depend on how well the interim arrangements can be made to work.
Sürekli barış umudu, ara düzenlemelerin ne kadar iyi işletilebileceğine bağlıdır.