Facebook

Sözlük

permanent

adjective

Türkçe'si kalıcı
Tür adjective
Örnek Cümle
One of the worst effects of global warming on Earth is a long-term and permanent ice cover on the planet.
Küresel ısınmanın Dünyaya en kötü etkilerinden biri, gezegendeki uzun vadeli ve kalıcı buz örtülmesidir.