Facebook

Sözlük

permanently

adverb

Türkçe'sikalıcı bir şekilde
Türadverb
Örnek Cümle
Some ecologists believe that species diversity will not be reduced significantly as the natural environment becomes permanently impoverished.
Bazı çevre bilimciler, doğal çevre kalıcı olarak fakirleşirken, tür çeşitliliğinin önemli ölçüde azalmayacağına inanmaktadırlar.