Facebook

Sözlük

permission

noun

Türkçe'si izin,müsaade
Tür noun
Örnek Cümle
lraq is making efforts to rebuild its shattered financial system by granting three foreign banks permission to operate in the country.
Irak, ülkede faaliyet göstermeleri için üç yabancı bankaya izin vererek, paramparça olmuş mali sistemini yeniden kurmaya çaba gösteriyor.