Facebook

Sözlük

persistent

adjective

Türkçe'siısrarcı, sürekli
Türadjective
Örnek Cümle
a country's persistent struggle against discrimination.
ayrımcılığa karşı ülkenin süregelen çabası.