Facebook

Sözlük

person

noun

Türkçe'si kişi,birey
Tür noun
Örnek Cümle
Leader is person who acts as a role model for different set of people who comprised in his team.
Lider, ekibini oluşturan bir takım farklı insanlar için rol model olarak hareket eden bir kişidir.