Facebook

Sözlük

personal

adjective

Türkçe'si kişisel
Tür adjective
Örnek Cümle
Religion, among American-Indian people, is not regarded as a personal relationship between the deity and each individual, but rather as a covenant between a particular deity and a community.
Kızılderililer arasında din, bireyle tanrı arasındaki bir ilişki olarak değil, daha çok belli bir tanrıyla bir toplum arasındaki sözleşme olarak görülür.