Facebook

Sözlük

personal

adjective

Türkçe'si kişisel
Tür adjective
Örnek Cümle
Technology is changing so quickly that in many cases it's hard to make your business and personal plans.
Teknoloji o kadar hızlı değişiyor ki birçok durumda iş ve kişisel planlar yapman zordur.