Facebook

Sözlük

perspective

noun

Türkçe'si bakış açısı, çizim
Tür noun
Örnek Cümle
In the Renaissance, the discovery of perspective gave artists the power to put the world onto a flat surfaceas it is seen by the naked eye.
Rönesansta, perspektifin bulunması sanatçılara dünyayı çıplak gözle görüldüğü şekliyle düz bir yüzeye aktarma gücü vermiştir.