Facebook

Sözlük

persuasive

adjective

Türkçe'siikna edici
Türadjective

Alternatif öneriler:

persuasionpersuasively