Facebook

Sözlük

petroleum

noun

Türkçe'si petrol
Tür noun
Örnek Cümle
The American petroleum industry began in Pennsylvania, but it had its greatest success in Texas.
Amerikan petrol endüstrisi Pennsylvania’da başladı ancak en büyük başarısını Teksas’ta elde etti.