Facebook

Sözlük

phase

noun

Türkçe'siaşama,evre
Türnoun
Örnek Cümle
In almost every phase of business some statistical techniques are used.
İşin hemen her aşamasında kimi sayısal teknikler kullanılır.

Alternatif öneriler:

phase inphase out