Facebook

Sözlük

phase

noun

Türkçe'siaşama,evre
Türnoun
Örnek Cümle
The available statistics also suggest that the modern industrial nations of the West must have passed through a phase like this in the nineteenth century.
Mevcut istatistikler de Batının modern endüstri uluslarının on dokuzuncu yüzyılda böyle bir süreçten geçmiş olabileceklerini akla getirmektedir.

Alternatif öneriler:

phase inphase out