Facebook

Sözlük

phenomenon

noun

Türkçe'si olay,olgu
Tür noun
Örnek Cümle
a common phenomenon in the era of economic recession.
ekonomik gerileme dönemindeki yaygın bir olgu.