Facebook

Sözlük

philosopher

noun

Türkçe'si filozof
Tür noun
Örnek Cümle
Plato is a philosopher and scholar who lived between 427 and 347 BC.
Plato, MÖ 427 ve 374 yılları arasında yaşayan bir filozof ve bilim adamıdır.