Facebook

Sözlük

philosophy

noun

Türkçe'si felsefe
Tür noun
Örnek Cümle
Yoga is an ancient physical and spiritual discipline and branch of philosophy that originated in India 5, 000 years ago.
5000 yıl önce Hindistan'da ortaya çıkan Yoga, eski bir fiziksel ve ruhsal disiplin ve felsefenin bir dalıdır.