Facebook

Sözlük

photograph

verb

Türkçe'sifotoğraf çekmek
Türverb
Örnek Cümle
The first photograph was taken in 1826.
İlk fotoğraf 1826’da çekildi.

noun

Türkçe'sifotoğraf
Türnoun
Örnek Cümle
A discovery about a famous painting has been made, not by an art historian, or a picture restorer, but by an American physicist using techniques developed for space photography.
Ünlü tabloya ilişkin bu buluş, bir sanat tarihçisi ya da resim düzeltmeni tarafından değil, uzay fotoğrafçılığı için geliştirilen teknikleri kullanan bir Amerikan fizikçisi tarafından gerçekleştirildi.