Facebook

Sözlük

physical

adjective

Türkçe'si fiziki,bedensel
Tür adjective
Örnek Cümle
Yoga is not only good for your physical health but for emotional, mental and spiritual health as well.
Yoga sadece fiziksel sağlığınız için değil aynı zamanda duygusal, zihinsel ve ruhsal sağlığınız için de iyidir.