Facebook

Sözlük

physical

adjective

Türkçe'si fiziki,bedensel
Tür adjective
Örnek Cümle
The physical and psychological effects of stress vary from person to person depending upon factors such as age and mental health.
Stresin fiziksel ve psikolojik etkileri, yaş ve ruh sağlığı gibi faktörlere bağlı olarak kişiden kişiye farklılık gösterir.