Facebook

Sözlük

physical

adjective

Türkçe'si fiziki,bedensel
Tür adjective
Örnek Cümle
Teen addicts need to be treated differently because of their age and physical attributes.
Genç bağımlıların, yaşlar ve fiziksel özelliklerinden dolayı farklı şekilde tedavi edilmeleri gerekir.