Facebook

Sözlük

physical

adjective

Türkçe'si fiziki,bedensel
Tür adjective
Örnek Cümle
Unique because of its physical characteristics and cultural traditions, the Yucatan peninsula attracts a lot of tourists.
Fiziksel özellikleri ve kültürel gelenekleriyle eşsiz bir yer olan Yucatan yarımadası, pek çok turist çekmektedir.