Facebook

Sözlük

physical

adjective

Türkçe'sifiziki,bedensel
Türadjective
Örnek Cümle
Studies have shown that physical activity is one of the most effective ways to overcome anxiety and stress.
Çalışmalar, fiziksel hareketin kaygı ve stresin üstesinden gelmek için en etkili yöntemlerden biri olduğunu göstermiştir.