Facebook

Sözlük

physicist

noun

Türkçe'si fizikçi
Tür noun
Örnek Cümle
The French physicist Henri Becquerel discovered radioactivity during his studies with uranium and other substances.
Fransız fizikçi Henri Becquerel, uranyum ve diğer maddelerle yaptığı çalışmalar sırasında radyoaktiviteyi keşfetmiştir.