Facebook

Sözlük

physiological

adjective

Türkçe'si fizyolojik
Tür adjective
Örnek Cümle
Regular exercise provides many physical, mental, and physiological benefits.
Düzenli egzersiz bir çok fiziksel, zihinsel ve psikolojik faydalar sağlamaktadır.