Facebook

Sözlük

physiological

adjective

Türkçe'sifizyolojik
Türadjective
Örnek Cümle
Regular exercise provides many physical, mental, and physiological benefits.
Düzenli egzersiz bir çok fiziksel, zihinsel ve psikolojik faydalar sağlamaktadır.

Alternatif öneriler:

physiologicpsychophysiological