Facebook

Sözlük

pick

verb

Türkçe'si toplamak,seçmek
Tür verb
Örnek Cümle
Those who pick mushrooms for eating must learn how to recognise those that are absolutely safe and avoid harmful ones.
Yemek için mantar toplayanlar, tamamen güvenli olanları tanımayı, zararlı olanlardan ise kaçınmayı öğrenmelidirler.

Alternatif öneriler:

pick outpick pocketingpick up