Facebook

Sözlük

pick

verb

Türkçe'sitoplamak,seçmek
Türverb
Örnek Cümle
Those who pick mushrooms for eating must learn how to recognise those that are absolutely safe and avoid harmful ones.
Yemek için mantar toplayanlar, tamamen güvenli olanları tanımayı, zararlı olanlardan ise kaçınmayı öğrenmelidirler.