Facebook

Sözlük

picture

verb

Türkçe'si kafasında canlandırmak
Tür verb
Örnek Cümle
I can't draw this picture on my own.
Bu resmi kendi başıma çizemem.

noun

Türkçe'si resim,görüntü
Tür noun
Örnek Cümle
A discovery about a famous painting has been made, not by an art historian, or a picture restorer, but by an American physicist using techniques developed for space photography.
Ünlü tabloya ilişkin bu buluş, bir sanat tarihçisi ya da resim düzeltmeni tarafından değil, uzay fotoğrafçılığı için geliştirilen teknikleri kullanan bir Amerikan fizikçisi tarafından gerçekleştirildi.