Facebook

Sözlük

piece

noun

Türkçe'si parça, kısım; eser
Tür noun
Örnek Cümle
Don't taste it, because even tiniest piece of it could kill you.
Onu tatma çünkü en küçük parçası bile seni öldürebilir.