Facebook

Sözlük

pioneer

verb

Türkçe'si öncü olmak
Tür verb
Örnek Cümle
The British aircraft industry, first established in 1909, initially supported only a few pioneer aviators, but World War I greatly accelerated the technology and led to mass production.
İlk kez 1909'da kurulmuş olan İngiliz uçak sanayi, başlangıçta sadece birkaç öncü havacıya destek vermiştir, ancak I. Dünya Savaşı teknolojiyi çok hızlandırmış ve seri üretime yol açmıştır.

noun

Türkçe'si öncü
Tür noun
Örnek Cümle
The British aircraft industry, first established in 1909, initially supported only a few pioneer aviators, but World War I greatly accelerated the technology and led to mass production.
İlk kez 1909'da kurulmuş olan İngiliz uçak sanayi, başlangıçta sadece birkaç öncü havacıya destek vermiştir, ancak I. Dünya Savaşı teknolojiyi çok hızlandırmış ve seri üretime yol açmıştır.