Facebook

Sözlük

place

verb

Türkçe'si koymak,yerleştirmek
Tür verb
Örnek Cümle
Borrowing by the treasury takes place when current revenue receipts are inadequate to maintain a treasury cash balance and not large enough to meet current payments.
Hazine yoluyla borç alma, mevcut gelir getirisi hazinenin nakit dengesinin sürdürmede yetersiz olduğu ve mevcut ödemeleri karşılayamayacak kadar büyük olmadığı zaman ortaya çıkar.

noun

Türkçe'si yer,konum
Tür noun
Örnek Cümle
The Amazon rainforest, which contains around 80 thousand different kinds of plants, is the most biologically diverse place on Earth.
Yaklaşık 80 bin değişik tür bitkiyi içeren Amazon yağmur ormanları, biyolojik olarak Dünya’da en fazla çeşitliliğe sahip olan yerdir.