Facebook

Sözlük

place

verb

Türkçe'si koymak,yerleştirmek
Tür verb
Örnek Cümle
Though held vigorously by some, this theory has generally given place to one which holds that the materials of the epic may have accumulated in this fashion but that the epic poem itself is the product of a single genius who gives it STRUCTURE and expression.
Kimilerince hararetle savunulmakla, birlikte, bu kuram yerini gereçleri böyle toplansa bile, destanın ona yapı ve anlatım sağlayan tek bir dahinin ürünü olduğunu öne süren bir kurama bırakmıştır.

noun

Türkçe'si yer,konum
Tür noun
Örnek Cümle
The Battle of Midway, which took place in 1942 and lasted from June 3rd to June 6th, has been regarded by historians as a turning point in World War II.
1942'de gerçekleşen ve 3 Haziran'dan 6 Haziran'a kadar süren Midway Savaşı, tarihçiler tarafından 2.Dünya Savaşının bir dönüm noktası olarak görülmüştür.