Facebook

Sözlük

place

verb

Türkçe'si koymak,yerleştirmek
Tür verb
Örnek Cümle
Under a new resolution passed by the Security Council, Iraq will once more have to place all its oil earnings under UN control.
Güvenlik Konseyi'nce kabul edilen yeni bir karar gereğince, Irak, yine, tüm petrol gelirlerini BM denetimine bırakmak zorunda kalacaktır.

noun

Türkçe'si yer,konum
Tür noun
Örnek Cümle
As we learn from the works of many biologists in the past, since sponges did not move from one place to another, they were thought to be plants.
Geçmişteki pek çok biyoloğun eserlerinden öğrendiğimiz kadarıyla, süngerler bir yerden bir yere hareket etmediği için onların bitki olduğu sanılıyordu.