Facebook

Sözlük

place

verb

Türkçe'sikoymak,yerleştirmek
Türverb
Örnek Cümle
'The Rosetta Stone', which was discovered in 1799 by the French at a place called Rosetta in Egypt, bore an inscription written both in hieroglyphics and in Greek.
Mısır’da Rozetta denilen bir yerde 1799’da Fransızlar tarafından bulunmuş olan 'Rozetta Taşı', hem hiyerogliflerle hem de Yunanca yazılmış bir kitabeyi içeriyordu.

noun

Türkçe'siyer,konum
Türnoun
Örnek Cümle
Many mammals travel regularly from one place to another during a certain time of the year.
Birçok memeli yılın belirli bir zamanı boyunca bir yerden diğerine düzenli olarak yolculuk yaparlar.