Facebook

Sözlük

place

verb

Türkçe'si koymak,yerleştirmek
Tür verb
Örnek Cümle
Around the world today, a house is increasingly viewed not only as a place to live in but at the same time as a high-return investment.
Bugün dünyada ev, giderek, sadece içinde yaşanacak bir yer olarak değil aynı zamanda yüksek getirili bir yatırım olarak görülmektedir.

noun

Türkçe'si yer,konum
Tür noun
Örnek Cümle
Do not dive from a high place into water that is shallower than twice your height.
Boyunuzun iki katından daha sığ olan suya yüksek bir yerden dalmayınız.