Facebook

Sözlük

place

verb

Türkçe'sikoymak,yerleştirmek
Türverb
Örnek Cümle
Changes can take place in the reverse order as/well, gases may be changed into liguids and liguids into solids.
Değişmeler ters yönde de olabilir: gazlar sıvıya, sıvılar katıya dönüştürülebilir.

noun

Türkçe'siyer,konum
Türnoun
Örnek Cümle
Do not dive from a high place into water that is shallower than twice your height.
Boyunuzun iki katından daha sığ olan suya yüksek bir yerden dalmayınız.