Facebook

Sözlük

place

verb

Türkçe'si koymak,yerleştirmek
Tür verb
Örnek Cümle
In place of the test, speaking ability is to be assessed by the teacher based on contributions in class.
Konuşma yeteneği, test yerine sınıftaki katılımlara dayanarak öğretmen tarafından değerlendirilir.

noun

Türkçe'si yer,konum
Tür noun
Örnek Cümle
Under a new resolution passed by the Security Council, Iraq will once more have to place all its oil earnings under UN control.
Güvenlik Konseyi'nce kabul edilen yeni bir karar gereğince, Irak, yine, tüm petrol gelirlerini BM denetimine bırakmak zorunda kalacaktır.