Facebook

Sözlük

plan

verb

Türkçe'siplanlamak,tasarlamak
Türverb
Örnek Cümle
The last Five-Year Development plan has been implemented since 1973.
Son beş yıllık kalkınma plânı 1973 yılından beri uygulanmaktadır.

noun

Türkçe'siplan,tasarı
Türnoun
Örnek Cümle
The Secretary General said that the new plan the Russians had proposed was, in many respects, the same as the one that had been rejected earlier.
Genel Sekreter, Sovyetlerin önerdiği yeni planın, birçok bakımdan, daha önce reddedilenle aynı olduğunu söyledi.