Facebook

Sözlük

plane

noun

Türkçe'siuçak
Türnoun
Örnek Cümle
The telegram will have reached London before your plane lands.
Uçağınız inmeden telgraf Londra'ya yetişmiş olacak.