Facebook

Sözlük

planet

noun

Türkçe'sigezegen
Türnoun
Örnek Cümle
The maintenance of our planet as an environment fit for human life must be our primary goal.
Gezegenimizin insan yaşamına uygun bir çevre olarak korunması, başlıca hedefimiz olmalıdır.