Facebook

Sözlük

plant

verb

Türkçe'sidikmek, yerleştirmek
Türverb
Örnek Cümle
An important distinction between plants and animals is that much of plant growth occurs by increase in cell size rather than by cell division.
Bitkilerle hayvanlar arasında önemli bir ayrım, bitki büyümesinin çoğunun, hücre bölünmesinden çok, hücrenin büyüklüğünün artması biçiminde olmasıdır.

noun

Türkçe'sibitki; fabrika
Türnoun
Örnek Cümle
If were you, I'd plant some trees round the house.
Yerinizde olsam evin etrafına biraz ağaç dikerdim.