Facebook

Sözlük

plant

verb

Türkçe'sidikmek, yerleştirmek
Türverb
Örnek Cümle
The root cells of plants have structures and functions very different from those of the various types of cells located in plant leaves.
Bitkilerin kök hücreleri, bitki yapraklarında bulunan çeşitli tipteki hücrelerdekinden çok farklı yapılara ve işlevlere sahiptir.

noun

Türkçe'sibitki; fabrika
Türnoun
Örnek Cümle
More than half of the work force walked out yesterday after the company announced it would close the plant to save millions of dollars.
Şirket, milyonlarca dolar tasarruf etmek için, fabrikayı kapatacağını ilan ettikten sonra, iş gücünün yarısından fazlası dün iş bıraktı.