Facebook

Sözlük

plant

verb

Türkçe'si dikmek, yerleştirmek
Tür verb
Örnek Cümle
The effect of a change in weather on plant growth may lead to food and water shortages in some countries.
Havadaki bir değişikliğin bitki büyümesi üzerindeki etkisi, bazı ülkelerde gıda ve su kıtlığına yol açabilir.

noun

Türkçe'si bitki; fabrika
Tür noun
Örnek Cümle
An important distinction between plants and animals is that much of plant growth occurs by increase in cell size rather than by cell division.
Bitkilerle hayvanlar arasında önemli bir ayrım, bitki büyümesinin çoğunun, hücre bölünmesinden çok, hücrenin büyüklüğünün artması biçiminde olmasıdır.