Facebook

Sözlük

plastic

noun

Türkçe'si plastik
Tür noun
Örnek Cümle
Various studies over the years, have showed that plastic is one of the major toxic pollutants, as it is a non-biodegradable product.
Yıllardır çeşitli araştırmalar plastiğin esas zehirli kirleticilerden biri olduğunu göstermiştir, çünkü plastik doğada çözünmez bir üründür.