Facebook

Sözlük

play

verb

Türkçe'si oynamak; (müzik aleti) çalmak
Tür verb
Örnek Cümle
Our team couldn't play football that Sunday as it had rained all the previous week.
Bir önceki hafta boyunca yağmur yağmış olduğundan takımımız o Pazar futbol oynayamadı.

noun

Türkçe'si oyun
Tür noun
Örnek Cümle
The incongruity may be merely verbal as in the case of a play on words, exaggerated assertion, etc.
Aykırılık sözcük oyunları ya da abartmalı anlatımı üzerinde olduğu gibi salt sözel olabilir, ya da basamaklı sırıkların kışının bacaklarını çok uzatmakta kullanılmasında olduğu gibi fiziksel olabilir; ya da etki seyredenin yüksekten atan kimsenin ortaya koyduğu gerçek ve yapmacık arasındaki aykırılıkları algılamasına dayanmasında olduğu gibi, yergi türünden olabilir.