Facebook

Sözlük

pleasure-seeking

adjective

Türkçe'sieğlence düşkünü
Türadjective

Alternatif öneriler:

displeasurepleasure