Facebook

Sözlük

plenty

quantifier

Türkçe'si bol, çok
Tür quantifier
Örnek Cümle
Like most sports, skiing must be learnt step by step, with plenty of practice.
Çoğu spor gibi, kayak da, bol pratik yaparak aşama aşama öğrenilmelidir.