Facebook

Sözlük

plenty

quantifier

Türkçe'sibol, çok
Türquantifier
Örnek Cümle
In order for the digestive system to function properly, nutritionists advise eating plenty of fibrous foods.
Beslenme uzmanları, sindirim sisteminin düzenli çalışması için bol miktarda lifli besin yemeyi tavsiye ediyorlar.

Alternatif öneriler:

plentifulplentifully