Facebook

Sözlük

plenty

adjective

Türkçe'sibol, çok
Türadjective
Örnek Cümle
They needn't have hurried, because there was plenty of time.
Acele etmeleri gerekmezdi, çünkü çok zaman vardı.

Alternatif öneriler:

plentifulplentifully