Facebook

Sözlük

point of view

phrase

Türkçe'si bakış açısı
Tür phrase
Örnek Cümle
The man in the street expressed his point of view in very few words.
Sokaktaki adam görüşlerini (kısaca) birkaç sözcükle ifade etti.