Facebook

Sözlük

point out

phrasal verb

Türkçe'si işaret etmek, açıklamak
Tür phrasal verb
Örnek Cümle
Scientists point out that society needs to accept the inevitability of global warming and prepare for it.
Bilim adamları toplumun küresel ısınmanın kaçınılmazlığını kabul etmesine ve onun için hazırlanmasına dikkat çekmektedirler.