Facebook

Sözlük

point out

phrasal verb

Türkçe'siişaret etmek, açıklamak
Türphrasal verb
Örnek Cümle
Astronomers point out that the universe does not consist solely of the star system which includes the sun and the planets.
Gökbilimciler, evrenin, sadece güneş ve gezegenleri içine alan yıldız sisteminden oluşmadığını belirtirler.