Facebook

Sözlük

point

verb

Türkçe'si işaret etmek,göstermek
Tür verb
Örnek Cümle
Scientists point out that society needs to accept the inevitability of global warming and prepare for it.
Bilim adamları toplumun küresel ısınmanın kaçınılmazlığını kabul etmesine ve onun için hazırlanmasına dikkat çekmektedirler.

noun

Türkçe'si nokta; husus, sorun
Tür noun
Örnek Cümle
The man in the street expressed his point of view in very few words.
Sokaktaki adam görüşlerini (kısaca) birkaç sözcükle ifade etti.