Facebook

Sözlük

point

verb

Türkçe'si işaret etmek,göstermek
Tür verb
Örnek Cümle
Considered from the point of view of social psychology, the spread of culture among humans can be related to the tendency in human nature to imitate the majority and the most successful individuals.
Sosyal psikoloji açısından bakıldığında, kültürün insanlar arasında yayılması, insane doğasındaki, çoğunluğu ve en başarılı kişileri taklit etme eğilimiyle ilişkilendirilebilir.

noun

Türkçe'si nokta; husus, sorun
Tür noun
Örnek Cümle
From another point of view, it might be argued that growth of population creates the possibility of economic growth in the sense that it provides more workers.
Bir başka açıdan, nüfus artışının, daha çok işçi sağlaması bakımından, ekonomik büyüme olasılığı yarattığı öne sürülebilir.