Facebook

Sözlük

point

verb

Türkçe'si işaret etmek,göstermek
Tür verb
Örnek Cümle
There's no point hypothesizing about how the accident happened, since we'll never really know.
Kazanın nasıl olduğuyla ilgili varsayımda bulunmanın bir anlamı yok çünkü gerçekten asla bilemeyeceğiz.

noun

Türkçe'si nokta; husus, sorun
Tür noun
Örnek Cümle
According to legend, Mount Ararat, the highest point in Turkey, was the place where Noah’s ark landed.
Efsaneye göre, Türkiye’nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı, Nuh’un gemisinin karaya çıktığı yerdi.