Facebook

Sözlük

point

verb

Türkçe'siişaret etmek,göstermek
Türverb
Örnek Cümle
Mozart started his career from a point that all other composers of his time were desperately trying to reach.
Mozart mesleğine, çağının tüm diğer bestecilerinin canını dişine takarak ulaşmaya çalıştığı bir noktadan başlamıştır.

noun

Türkçe'sinokta; husus, sorun
Türnoun
Örnek Cümle
Astronomers point out that the universe does not consist solely of the star system which includes the sun and the planets.
Gökbilimciler, evrenin, sadece güneş ve gezegenleri içine alan yıldız sisteminden oluşmadığını belirtirler.