Facebook

Sözlük

point

verb

Türkçe'si işaret etmek,göstermek
Tür verb
Örnek Cümle
According to legend, Mount Ararat, the highest point in Turkey, was the place where Noah’s ark landed.
Efsaneye göre, Türkiye’nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı, Nuh’un gemisinin karaya çıktığı yerdi.

noun

Türkçe'si nokta; husus, sorun
Tür noun
Örnek Cümle
Considered from the point of view of social psychology, the spread of culture among humans can be related to the tendency in human nature to imitate the majority and the most successful individuals.
Sosyal psikoloji açısından bakıldığında, kültürün insanlar arasında yayılması, insane doğasındaki, çoğunluğu ve en başarılı kişileri taklit etme eğilimiyle ilişkilendirilebilir.