Facebook

Sözlük

poisonous

adjective

Türkçe'si zehirli
Tür adjective
Örnek Cümle
For example, the element chlorine (C), is a poisonous yellow gas.
Örneğin klor elementi (cl) zehirli sarı bir gazdır.

Alternatif öneriler:

poisonpoison ivy