Facebook

Sözlük

poisonous

adjective

Türkçe'sizehirli
Türadjective
Örnek Cümle
For example, the element chlorine (C), is a poisonous yellow gas.
Örneğin klor elementi (cl) zehirli sarı bir gazdır.