Facebook

Sözlük

policy

noun

Türkçe'si plan,politika
Tür noun
Örnek Cümle
Since September 11th, 2001, America's eagerness to project its power unilaterally, has affected the foreign policy of most countries in the world.
11 Eylül 2001'den beri Amerika'nın tek taraflı olarak gücünü ortaya koyma isteği, dünyadaki çoğu ülkenin dış politikasını etkilemektedir.

Alternatif öneriler:

policy-makingpublic policy