Facebook

Sözlük

politician

noun

Türkçe'sisiyasetçi
Türnoun
Örnek Cümle
The politician declared that his party had always stood for social security.
Politikacı partisinin her zaman sosyal güvenliğin destekçisi olduğunu bildirdi.