Facebook

Sözlük

pollution

noun

Türkçe'si kirlilik
Tür noun
Örnek Cümle
Wave energy is also environmentally friendly, as it creates no atmospheric pollution and has a small carbon footprint.
Dalga enerjisi de çevre dostudur, çünkü atmosfer kirliliği yaratmaz ve küçük karbon ayak izine sahiptir.