Facebook

Sözlük

poor

adjective

Türkçe'sifakir; kötü, vasıfsız; zavallı
Türadjective
Örnek Cümle
In some countries the land is too poor to grow anything on.
Kimi ülkelerde toprak, üzerinde birşey yetiştirilemeyecek ölçüde verimsizdir.