Facebook

Sözlük

poor

adjective

Türkçe'si fakir; kötü, vasıfsız; zavallı
Tür adjective
Örnek Cümle
Diabetes is a metabolic disorder which happens due to poor metabolism of sugar in the body.
Şeker hastalığı vucüttaki zayıf şeker metabolizması yüzünden meydana gelen metabolik bir bozukluktur.