Facebook

Sözlük

poor

adjective

Türkçe'si fakir; kötü, vasıfsız; zavallı
Tür adjective
Örnek Cümle
Obesity is very common in the modern society due to poor eating habits and lack of exercise.
Obezite kötü beslenme alışkanlıkları ve egzersiz eksikliği nedeniyle modern toplumda çok yaygındır.