Facebook

Sözlük

popular

adjective

Türkçe'si ünlü, popüler
Tür adjective
Örnek Cümle
In recent years natural gas has been popular because it has a somewhat less damaging impact on the environment.
Son yıllarda doğal gaz popüler olmuştur çünkü çevre üzerinde daha az zarar verici bir etkisi vardır.

Alternatif öneriler:

poppop up