Facebook

Sözlük

popular

adjective

Türkçe'siünlü,popüler
Türadjective
Örnek Cümle
The detective novel is a form of writing, which became very popular towards the end of the 19th century, particularly through the Sherlock Holmes stories.
Polisiye roman, 19. yüzyılın sonuna doğru, özellikle Sherlock Holmes hikâyeleriyle çok yaygınlık kazanan bir yazın biçimidir.