Facebook

Sözlük

popular

adjective

Türkçe'siünlü,popüler
Türadjective
Örnek Cümle
Since they’d always displayed a rigid attitude towards students, some teachers were not very popular with them.
Kendilerine karşı hep katı bir tutum sergiledikleri için bazı öğretmenler öğrenciler arasında pek sevilmiyordu.