Facebook

Sözlük

popularity

noun

Türkçe'si popülarite,rağbet
Tür noun
Örnek Cümle
the growing popularity of economics as a science.
bir bilim olarak ekonominin artan popülaritesi.

Alternatif öneriler:

poppop up