Facebook

Sözlük

popularity

noun

Türkçe'sipopülarite,rağbet
Türnoun
Örnek Cümle
It is only in the recent years that Yoga has gained popularity among the westerners.
Yoganın batılılar arasında popülerlik kazanması sadece son yıllardadır.