Facebook

Sözlük

popularity

noun

Türkçe'sipopülarite,rağbet
Türnoun
Örnek Cümle
the growing popularity of economics as a science.
bir bilim olarak ekonominin artan popülaritesi.