Facebook

Sözlük

populated

adjective

Türkçe'si iskan edilmiş
Tür adjective
Örnek Cümle
Russia isn’t so densely populated as India.
Rusya, Hindistan kadar nüfusça yoğun değildir.

Alternatif öneriler:

densely-populatedover-populated