Facebook

Sözlük

populated

adjective

Türkçe'siiskan edilmiş
Türadjective
Örnek Cümle
one of the most sparsely populated countries in the world.
dünyadaki en seyrek nüfuslu ülkelerinden birisi.