Facebook

Sözlük

population

noun

Türkçe'si nüfus
Tür noun
Örnek Cümle
Today, in what many people call the advanced industrialized countries, only 2 or 3% of the population earn their living from agriculture.
Günümüzde, pek çok insanın ileri düzeyde sanayileşmiş ülkeler olarak adlandırdığı ülkelerde, nüfusun sadece % 2’si veya 3’ü geçimlerini tarımdan sağlamaktadır.