Facebook

Sözlük

populous

adjective

Türkçe'si yoğun nüfuslu
Tür adjective
Örnek Cümle
Although there are many large and populous cities in Africa, most Africans still live in rural areas.
Afrika'da birçok büyük ve yoğun nüfuslu şehirler olmasına rağmen çoğu Afrikalılar hala kırsal bölgelerde yaşıyor.

Alternatif öneriler:

poppop up