Facebook

Sözlük

portion

verb

Türkçe'si ayırmak,bölmek
Tür verb
Örnek Cümle
It is estimated that, in some countries, about 60% of the children born in the 1990s will spend some portion of their lives in a single-parent environment, usually as a result of divorce.
Bazı ülkelerde 1990’larda doğan çocukların yaklaşık% 60’ının, yaşamlarının bir bölümünü, genellikle, boşanmanın bir sonucu olarak tek ebeveynli bir ortamda geçirecekleri tahmin ediliyor.

noun

Türkçe'si bölüm, parça
Tür noun
Örnek Cümle
In many developing economies, a large portion of the population lives in rural areas, and the amount of agricultural output per person is low, particularly in countries that have little unused arable land, such as in India.
Gelişmekte olan birçok ekonomide, nüfusun büyük bir kısmı kırsal alanlarda yaşar ve özellikle kullanılmayan sulak arazisi az olan Hindistan gibi ülkelerde kişi başına alınan tarımsal ürün miktarı düşüktür.