Facebook

Sözlük

portion

verb

Türkçe'siayırmak,bölmek
Türverb
Örnek Cümle
It is estimated that, in some countries, about 60% of the children born in the 1990s will spend some portion of their lives in a single-parent environment, usually as a result of divorce.
Bazı ülkelerde 1990’larda doğan çocukların yaklaşık% 60’ının, yaşamlarının bir bölümünü, genellikle, boşanmanın bir sonucu olarak tek ebeveynli bir ortamda geçirecekleri tahmin ediliyor.

noun

Türkçe'sibölüm, parça
Türnoun
Örnek Cümle
It is estimated that, in some countries, about 60% of the children born in the 1990s will spend some portion of their lives in a single-parent environment, usually as a result of divorce.
Bazı ülkelerde 1990’larda doğan çocukların yaklaşık% 60’ının, yaşamlarının bir bölümünü, genellikle, boşanmanın bir sonucu olarak tek ebeveynli bir ortamda geçirecekleri tahmin ediliyor.