Facebook

Sözlük

position

verb

Türkçe'si yerleştirmek,koymak
Tür verb
Örnek Cümle
The usual way of showing any countrys international financial position is to draw up its balance of payments.
Bir ülkenin uluslararası para durumunu göstermenin olağan yolu ödemeler dengesini belirlemektir.

noun

Türkçe'si durum,konum,yer
Tür noun
Örnek Cümle
When the time comes for me to retire I will have risen to a high position in the firm.
Emekliliğim geldiği zaman firmada yüksek bir mevkiye yükselmiş olacağım.