Facebook

Sözlük

position

verb

Türkçe'si yerleştirmek,koymak
Tür verb

noun

Türkçe'si durum,konum,yer
Tür noun
Örnek Cümle
The usual way of showing any countrys international financial position is to draw up its balance of payments.
Bir ülkenin uluslararası para durumunu göstermenin olağan yolu ödemeler dengesini belirlemektir.