Facebook

Sözlük

positively

adverb

Türkçe'si olumlu şekilde; kesinlikle
Tür adverb
Örnek Cümle
Only through changes can we learn, but only through looking back at the past can we positively develop.
Sadece değişimler yoluyla öğrenebiliriz ancak sadece geçmişe bakma yoluyla olumlu bir şekilde gelişebiliriz.