Facebook

Sözlük

possess

verb

Türkçe'sisahip olmak
Türverb
Örnek Cümle
Many plants, particularly those in arid regions, possess storage roots adapted to store water.
Birçok bitki özellikle de kurak bölgelerdekiler, su depolamaya uyum sağlamış depo köklere sahiptir.