Facebook

Sözlük

possibility

noun

Türkçe'si olasılık,olanak
Tür noun
Örnek Cümle
Even if you've weighed the risks, there is always the possibility of problems occurring as a result of excess consumption.
Riskleri ölçüp biçsen bile her zaman aşırı tüketim sonucunda oluşan sorunlar olanağı vardır.